Nodokļu likmes 2016. gadā

Algas nodokļi: Minimālā mēneša darba alga – EUR 375 Stundas tarifa likme – Pēc aprēķina Stundas tarifa likme pusaudžiem – Pēc aprēķina http://likumi.lv/ta/id/278067 Mēneša neapliekamais minimums – EUR 75 Mēneša neapliekamais minimums pensionāram – EUR 235 Atvieglojumi par apgādājamām personām mēnesī – EUR 175 IIN no darba algas – 23% VSAOI – darba devēja likme – […]

Grāmatvežu diena

10. novembrī tiek atzīmēts grāmatvežu, debeta un kredīta speciālistu profesionālie svētki. Šis datums tika izvēlēts par godu pirmajam sistematizētajam grāmatvedības divkāršā ieraksta aprakstam, kuru publicēja Luka Pačioli (Luca Pacioli) 1494. gadā 10. novembrī Venēcijā “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita” (Viss par aritmētiku, ģeometriju un proporcijām un proporcionalitāti).

Vārds “Grāmatvedis” un “Grāmatvedība”

Grāmatvedis – (vāc. Buchhalter, Buch — grāmata, Halter — turētājs) eksperts par grāmatvedību, kas izmanto grāmatvedības sistēmu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un likumiem. Vārds “grāmatvedis”, parādījās vēlajos viduslaikos. 1498, Svētās Romas imperators Maximilian I iecēla “grāmatvedi” Ranma V. (J. Sokolovs. “Pamati teorijas grāmatvedībā”). Grāmatvedības uzdevumi: laicīgi un pareizi maksāt valsts nodokļus, atskaitīties  valsts iestādēm […]