Jaunumi

Izmaiņas sakarā ar MUN 2019. gadā

Publicēts

Ja tomēr mikrouzņēmuma apgrozījums 2018. gadā pārsniegs 40 000 eiro, pārsniegumam tiks piemērota papildu 20% likme un ar 2019. gadu uzņēmums zaudēs MUN maksātāja statusu. Īpaši pārejas nosacījumi ir paredzēti tiem mikrouzņēmumiem, kuru apgrozījums 2018. vai 2019. gadā ir vairāk nekā 40 000 eiro, taču nepārsniedz 52 000 eiro. Šādi uzņēmumi 2018. un 2019. gadā […]

Jaunumi

Attaisnojuma dokuments

Publicēts

 Attaisnojuma dokuments ir dokuments, kurš apliecina uzņēmuma saimnieciskā darījuma esamību un kurā ietverti vismaz šādi dokumenta rekvizīti un informācija par saimniecisko darījumu:  dokumenta autora nosaukums (firma), bet ja dokumenta autors ir fiziskā persona, — vārds un uzvārds;  dokumenta autora reģistrācijas numurs (ja dokumenta autors saskaņā ar likumu jāreģistrē), bet ja dokumenta autors ir fiziskā persona, […]

Jaunumi

Naudas izdevumu apliecinošs dokuments

Publicēts

 Par naudas izdevumus apliecinošu dokumentu var izmantot arī: tādu kases čeku, kas uzskatāms par pievienotās vērtības nodokļa rēķinu atbilstoši pievienotās vērtības nodokli regulējošajiem normatīvajiem aktiem; tādu kases čeku, kas izsniegts (saņemts) no kases sistēmas, specializētas ierīces vai iekārtas bez kasiera operatora līdzdalības un kurā nav ietverts preču vai pakalpojumu saņēmēja nosaukums (fiziskajai personai – vārds, […]

Jaunumi

Grāmatvedības metodes pamatelementi

Publicēts

Grāmatvedības metodes pamatelementi: Dokumentācija– nosacījums, ka jebkuram uzņēmuma darījumam ir jābūt dokumentētam ar atbilstošu dokumentu. Dokumentu obligātās sastāvdaļas ir rekvizīti, uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs – bez tiem dokumentam nav juridiska spēka. Inventarizācija – uzņēmuma īpašumā un lietojumā esošo materiālo vērtību un norēķinu apsekošana, reģistrācija Inventarizācijas sarakstos un salīdzināšana ar grāmatvedības datiem. Inventarizācijas veidošanas kārtību […]

Jaunumi

Kas ir grāmatvedība?

Publicēts

Grāmatvedība ir process, kas nosaka, analizē un nodod lietošanā finansiālo informāciju par fizisku vai juridisku personu, lai vēlāk šī fiziskā vai juridiskā persona, varētu pieņemt lēmumus un spriedumus un ja tas nepieciešams, nodot informāciju tālāk. Vienkāršāk sakot, grāmatvedība ļauj apkopot un pārskatāmā veidā izklāstīt informāciju par uzņēmuma finansiālo stāvokli un visām finanšu norisēm tajā. Grāmatveži […]

Jaunumi

Grāmatvedības dokuments

Publicēts

Grāmatvedības dokuments ir rakstveida rīkojums veikt saimniecisku operāciju vai apliecinājums, ka saimnieciskā operācija ir notikusi. Saimniecisko operāciju noformēšanu ar dokumentiem sauc par dokumentāciju. Iekšējie, ārējie dokumenti: Iekšējie dokumenti sastāda uzņēmumā, iestādē, organizācijā. Pie tiem pieder kases orderi, maksājuma uzdevumi, algu maksājumu saraksti, pavadzīmes — rēķini. Ārējie dokumenti — saņem no citiem uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām pilnīgi […]

Jaunumi

Kas ir Uzņēmējs?

Publicēts

Uzņēmējs -angļu valodā – businessperson, arī entrepreneur plašā nozīmē ir fiziska persona, komersants, kam pieder un kas vada uzņēmumu, parasti ar mērķi gūt peļņu. Uzņēmējs ir atvasinājums no vārda “uzņemties”, tas ir – uzņemties iniciatīvu, atbildību un risku par kādu saimniecisku pasākumu. Latvijā jēdziens “uzņēmējs” juridiski bija noformulēts 1990. gadā pieņemtajā likumā “Par uzņēmējdarbību” .Taču […]

Jaunumi

Par Biedrību

Publicēts

Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura. Par biedrības dibinātājiem var būt fiziskās un juridiskās personas, kā arī tiesībspējīgas personālsabiedrības. Dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par diviem. Biedrības tiek klasificētas atbilstoši biedrību un nodibinājumu darbības jomu klasifikatoram, kas apstiprināts ar Ministru kabineta noteikumiem un kurā […]

akcijas

Konsultācijas

Publicēts

Netiec galā ar grāmatvedību, finansēm, nodokļiem? Piesakies uz konsultāciju pie mums. Konsultācijas gan klātienē gan arī neklātienē ( facebook , e-pasta – rakstiski info@gordo.lv). Izrakstam priekšapmaksas rēķinu vai stingras uzskaites kvīts. Cena visu oktobrī tikai EUR 10.00/stundā. Sniedzam arī īsas (30 min.) rakstiskās vai mutiskās konsultācijas izmaksas cena EUR 3.00 Akcijas piedāvājums: 01.10.- 31.10.2018.