Jaunumi

Par Biedrību

Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura.
Par biedrības dibinātājiem var būt fiziskās un juridiskās personas, kā arī tiesībspējīgas personālsabiedrības. Dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par diviem.
Biedrības tiek klasificētas atbilstoši biedrību un nodibinājumu darbības jomu klasifikatoram, kas apstiprināts ar Ministru kabineta noteikumiem un kurā ietvertas 60 darbības jomas.

Biedrība mērķu sasniegšanai un darbības nodrošināšanai papilddarbības veidā tiesīga veikt saimniecisko darbību. Biedrība ir juridiskā persona.

Biedrība nevar vienlaikus būt gan arodbiedrība, gan darba devēju organizācija vai darba devēju organizāciju apvienība.