Grāmatvedības pakalpojumi

“GORDO” – galvenais darbības virziens ir grāmatvedības pakalpojumi.  Saviem esošajiem un topošajiem klientiem piedāvājam dažādus grāmatvedības pakalpojumus, gan pilnu grāmatvedības apkalpošanu (ko izvēlas lielākā daļa klientu), gan atsevišķas grāmatvedības operācijas. Esam elastīgi un vienmēr piemeklējam Jums individuālu risinājumu vadoties pēc Jūsu vēlmēm.

Juridiskajām personām tiek piedāvāti pilna servisa grāmatvedības pakalpojumi, kas nepieciešami uzņēmuma veiksmīgai attīstībai un kontrolei:

 • pirmdokumentu pārbaude, iegrāmatošana un noformēšana;
 • kases un bankas operācijas, avansu atskaites,
 • rēķinu apmaksa un citu maksājumu veikšana klientu uzdevumā, izmantojot internetbanku;
 • ienākošos un izejošos rēķinu sagatavošana, iegrāmatošana un nosūtīšana klientam;
 • darba algu aprēķins;
 • pārskati par kvīšu izlietojumu
 • darba devēja ziņojumi (VSAOI un IIN)
 • ziņas par darba ņēmējiem;
 • operatīvo finanšu pārskatu sagatavošana bankām;
 • pamatlīdzekļu uzskaite,
 • mikrouzņēmumu ceturkšņa nodokļa deklarācijas, ja uzņēmums ir mikrouzņēmums;
 • PVN nodokļa deklarācijas, ja uzņēmums ir PVN maksātājs
 • debitoru/ kreditoru uzskaite un kontrole, salīdzināšanas aktu sastādīšana;
 • nepieciešamo atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai;
 • gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu VID.

Gada pārskati tiek sagatavoti balstoties pēc Latvijas Republikas un Starptautiskajiem Grāmatvedības standartiem.