Cenu politika

Grāmatvedības pakalpojumu cenas (SIA, SIA ar mikrouzņēmuma statusu)

Samaksa par grāmatvedību – ikmēneša rēķins par tekošo mēnesi.  Mūsuprāt, galvenais grāmatvedībā ir kvalitāte par paveikto darbu. Mūsu grāmatvedības darbā ietilpst:

 • Dokumentu apstrāde un iegrāmatošana;
 • algu aprēķins;
 • nodokļu aprēķins;
 • gada pārskata izveide, ka arī daudzas citas formalitātes.

Ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu samaksa tiek noteikta vadoties pēc Jūsu uzņēmuma iegrāmatojamo dokumentu / darbību skaita (izrakstītais rēķins – 1, ienākošais rēķins – 1, viena bankas izraksta lapa(aptuveni 15 maksājumi), bankas komisijas mēs neskaitām kā atsevišķus rēķinus, izdevuma čeks – 1, algas aprēķins – 1,kā arī katrs papildus nepieciešamais grāmatojums grāmatvedības sistēmā (piem., nolietojuma aprēķins/kontējums, pamatlīdzekļa kartītes izveide, pamatlīdzekļa norakstīšana, savstarpējo ieskaitu iegrāmatošana, kases orderi u.c. ), kā arī darījumu sarežģītības pakāpes.

Dokumentu apjoms mēnesī EUR :

 • 1 līdz 30 – EUR 65.00
 • 31 līdz 60 – EUR 115.00
 • 61 līdz 100 – EUR 155.00
 • 100 līdz 150 – EUR 190.00
 • 150 līdz 250 – EUR 240.00
 • vīrs 250 – pēc vienošanas

Tiek piedāvātas aptuvenās cenas par grāmatvedības pakalpojumiem. Katram mūsu klientam grāmatvedības pakalpojumu maksa tiek noteikta savstarpēji vienojoties. Ja uzņēmums ir neaktīvs, tad mūsu pakalpojumu cena arī tiek noteikta savstarpēji vienojoties.

Gada pārskata sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēs – viena mēneša grāmatvedības maksa.

Grāmatvedības konsultācijas facebook.com , e-pasta (rakstiski),  tikšanās klātienē – EUR 30.00/stundā. Izrakstam priekšapmaksas rēķinu vai stingras uzskaites kvīts.

Dokumentu glabāšana – visus grāmatvedības dokumentus gada laikā mēs iegrāmatojam un arhivējam mapēs, bet gada beigās cenšamies arhīvus atdod klientiem. Dokumentus, kā jau likumā prasīt, mēs neiznīcinām un pēc nepieciešamības nododam klientam. Strādājām ar programmu “Zalktis”. Visu sagatavotu dokumentāciju nosūtām klientiem PDF vai Excel formātos, pēc vajadzības.

Atsevišķi grāmatvedības pakalpojumi, ja nav noslēgts līgums “Par grāmatvedības pakalpojumiem”

 • Gada pārskata sastādīšana mazam uzņēmumam (līdz 2 darbiniekiem, neliels dokumentu apjoms) – no EUR 60.00-250.00;
 • gada pārskata sastādīšana, ja nav veikta darbība – no EUR 40.00-55.00;
 • tukšu atskaišu iesniegšana VID – EUR 15.00 (par 1 atskaiti);
 • rīkojumu un citas iekšējas dokumentus sagatavošana –  sākot no EUR 10.00 – EUR 50.00
Cenas norādītas bez PVN, jo neesam PVN maksātāji.