Pašnodarbinātā persona

Pašnodarbinātas personas –  fiziskās personas. Grāmatvedību var kārtot fiziska persona, izvēloties vienkāršā vai divkāršā ieraksta vai uzticēt kārtošanu speciālistam. Fiziskajai personai pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir jāreģistrējas VID kā nodokļu maksātājai – saimnieciskās darbības veicējai –, norādot jomu, kurā persona veiks saimniecisko darbību.

Pašnodarbinātajam personām,  kas nepieciešami veiksmīgai attīstībai un kontrolei vienkāršā ierakstā:

 • jāatver bankas konts (atsevišķi savai darbībai);
 • saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls (jāpilda excl tabulā vai jāiegādājas grāmatnīcā un jāpilda rakstiski );
 • jāsaglabā skaidrā vai bezskaidrā izdevuma čekus ( uz čeka jābūt rekvizītiem, ka arī piegādātāja zīmogs);
 • jāizraksta klientiem jeb pasūtītajam rēķinus ( ar visiem nepieciešamajiem rekvizītiem);
 • reiz ceturksnī jānodod atskaite par VSAOI ;
 • reiz ceturksnī jānodod atskaite par kvīts izlietošanu (strādājāt ar skaidru naudu);
 • stingras uzskaites kvīts – nepieciešams reģistrēt EDS sistēmā – (ja, darījumi notiek skaidrā naudā, ja viss caur banku, tad tikai jāizraksta rēķini un nav nepieciešams stingras uzskaites kvīts);
 • jāveic krājumu inventarizācija (  ja tādi ir );
 • VSAOI aprēķina  (ienākums-attaisnotie izdevumi) un jā starpība mazāka par noteikto minimālo algu €430, tad nav jānodod atskaite un nav jāmaksā VSAOI 32,15 %;
 • 5% uzkrājums pensijai aprēķina no (ienākums-attaisnotie izdevumi), un jā starpība mazāka par € 50 tad nav jānodod atskaite un nav jāmaksā valstij;
 • reizi gadā jānodod -gada ienākumu deklarāciju (taksācijas gadam sekojošā gadā no 1. marta līdz 1. jūnijam);
 • IIN no saimnieciskās darbības ienākums tiek aprēķināts kā ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpība (23%);
 • Ne vēlāk kā 15 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas budžetā jāiemaksā 50 eiro, ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli apliekams ienākums no saimnieciskās darbības vai ja aprēķinātās nodokļa summas no saimnieciskās darbības nepārsniedz 50 eiro. Minimālā nodokļa 50 eiro maksāšana nav attiecināma, ja ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par sevi kā pašnodarbināto personu, kā arī par pirmo taksācijas gadu, kurā reģistrēta saimnieciskā darbība, un par nākamo taksācijas gadu, kā arī par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība;
 • vīrs EUR 200 000 – tad jākārto grāmatvedība  – divkārša  ieraksta.