Cenu politika – Pašnodarbinātajiem

Grāmatvedības pakalpojumu cenas. Samaksa par grāmatvedību – ikmēneša rēķins par tekošo mēnesi.

Ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu samaksa tiek noteikta vadoties pēc Jūsu uzņēmuma iegrāmatojamo dokumentu / darbību skaita (izrakstītais rēķins – 1, ienākošais rēķins – 1, viena bankas izraksta lapa (aptuveni 15 maksājumi), bankas komisijas mēs neskaitām kā atsevišķus rēķinus, izdevuma čeks – 1, algas aprēķins – 1,kā arī katrs papildus nepieciešamais grāmatojums grāmatvedības sistēmā (piem., nolietojuma aprēķins/kontējums, pamatlīdzekļa kartītes izveide, pamatlīdzekļa norakstīšana, savstarpējo ieskaitu iegrāmatošana, kases orderi u.c. ), kā arī darījumu sarežģītības pakāpes.

Dokumentu apjoms mēnesī EUR :

  • 1 līdz 5 – EUR 5.00
  • 6 līdz 15 – EUR 20.00
  • 16 līdz 30 – EUR 30.00
  • 31 līdz 60 – EUR 40.00
  • 61 līdz 80 – EUR 60.00
  • 81 līdz 100 – EUR 90.00

Tiek piedāvātas aptuvenās cenas par grāmatvedības pakalpojumiem. Katram mūsu klientam grāmatvedības pakalpojumu maksa tiek noteikta savstarpēji vienojoties. Ja uzņēmums ir neaktīvs, tad mūsu pakalpojumu cena arī tiek noteikta savstarpēji vienojoties.

Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana fiziskajām personām – pašnodarbinātajām personām, sākot no EUR 15.00 – EUR 30.00

Grāmatvedības konsultācijas facebook.com , e-pasta (rakstiski),  tikšanās klātienē – EUR 12.00/stundā. Izrakstam priekšapmaksas rēķinu vai stingras uzskaites kvīts.

Cenas norādītas bez PVN, jo neesam PVN maksātāji.