Pašnodarbinātas personas – Cenu politika

Grāmatvedības pakalpojumu cenas. Samaksa par grāmatvedību – ikmēneša rēķins par tekošo mēnesi.

Ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu samaksa tiek noteikta vadoties pēc Jūsu uzņēmuma iegrāmatojamo dokumentu / darbību skaita (izrakstītais rēķins – 1, ienākošais rēķins – 1, viena bankas izraksta lapa (aptuveni 15 maksājumi), bankas komisijas mēs neskaitām kā atsevišķus rēķinus, izdevuma čeks (avansa norēķina čeki)– 1, atskaites.

Dokumentu apjoms mēnesī EUR :

  • Bankas konta izdruka (1 lpp).- EUR 24.00
  • Bankas konta izdruka (2 lpp).- EUR 50.00
  • Bankas konta izdruka (3 lpp).- EUR 70.00
  • Bankas konta izdruka (4-5 lpp).- EUR 95.00
  • Bankas konta izdruka (6-8 lpp).- EUR  130.00

Tiek piedāvātas aptuvenās cenas par grāmatvedības pakalpojumiem. Katram mūsu klientam grāmatvedības pakalpojumu maksa tiek noteikta savstarpēji vienojoties.

Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana fiziskajām personām – pašnodarbinātajām personām, sākot no EUR 20.00 – EUR 35.00

Grāmatvedības konsultācijas facebook.com , e-pasta (rakstiski),  tikšanās klātienē , neklātienē– EUR 20.00/stundā. Izrakstam priekšapmaksas rēķinu vai stingras uzskaites kvīts.

Cenas norādītas bez PVN, jo neesam PVN maksātāji.