Jaunumi

Grāmatvedības metodes pamatelementi

Grāmatvedības metodes pamatelementi:
Dokumentācija– nosacījums, ka jebkuram uzņēmuma darījumam ir jābūt dokumentētam ar atbilstošu dokumentu. Dokumentu obligātās sastāvdaļas ir rekvizīti, uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs – bez tiem dokumentam nav juridiska spēka.
Inventarizācija – uzņēmuma īpašumā un lietojumā esošo materiālo vērtību un norēķinu apsekošana, reģistrācija Inventarizācijas sarakstos un salīdzināšana ar grāmatvedības datiem. Inventarizācijas veidošanas kārtību nosaka LR likums “Par grāmatvedību” un FM izdotie “Norādījumi par inventarizācijām”.
Novērtēšana – finanšu grāmatvedībā atspoguļota tikai tā informācija, kurai var noteikt vērtību naudas vērtībā. Finanšu uzskaites tiek apkopotas nacionālajā valūtā.
Konts – ir grāmatvedības tabula, kurā tiek reģistrēti saimnieciskie darījumi. Tabulai ir divas puses – debets un kredīts.
Divkāršais ieraksts – ir saimnieciskā darījuma summas ierakstīšana divos savstarpēji saistītos kontos: viena konta kreisajā pusē – debetā, otra konta labajā pusē – kredītā. Divkāršs ieraksts ir grāmatojums.