Jaunumi

Kas ir Uzņēmējs?

Uzņēmējs -angļu valodā – businessperson, arī entrepreneur plašā nozīmē ir fiziska persona, komersants, kam pieder un kas vada uzņēmumu, parasti ar mērķi gūt peļņu. Uzņēmējs ir atvasinājums no vārda “uzņemties”, tas ir – uzņemties iniciatīvu, atbildību un risku par kādu saimniecisku pasākumu.

Latvijā jēdziens “uzņēmējs” juridiski bija noformulēts 1990. gadā pieņemtajā likumā “Par uzņēmējdarbību” .Taču līdz ar Komerclikuma pieņemšanu šis likums savu spēku zaudēja. Komerclikumā jēdziens “uzņēmējs” tika aizstāts ar jēdzienu “komersants”.

Lai kļūtu par uzņēmēju, jāpiemīt noteiktām rakstura īpašībām, zināšanām un prasmēm. Uzņēmējam ļoti svarīga ir uzņēmējs un mērķtiecība – drosme uzņemties iniciatīvu, riskēt, māka stratēģiski plānot, risināt problēmas, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par tiem. Uzņēmējam arī jābūt disciplinētam, ar vadītāja un līdera iemaņām un lielām darbaspējām, viņam jāprot saprasties ar cilvēkiem un pārliecināt viņus par savu viedokli, tikt galā ar stresa situācijām, kā arī jāorientējas skaitļu pasaulē. Vienlaikus uzņēmējam jābūt radošam. Būtiska ir spēja nepadoties grūtībās, jo reti kurš bizness ir izticis bez neveiksmēm. Atceries, ka īpaši sākumposms prasa smagu darbu. Stabilu garantētu ienākumu vismaz sākumā, visticamāk, nebūs. Ja tavs uzņēmums veiksmīgi attīstās, tavs atalgojums ar laiku var palielināties, tomēr parasti uzņēmēji lielu daļu nopelnītā iegulda atpakaļ uzņēmumā tā attīstībai. Taču visas grūtības aizmirstas, kad gūsti panākumus savā uzņēmumā.