Jaunumi

Izmaiņas sakarā ar MUN 2019. gadā

Ja tomēr mikrouzņēmuma apgrozījums 2018. gadā pārsniegs 40 000 eiro, pārsniegumam tiks piemērota papildu 20% likme un ar 2019. gadu uzņēmums zaudēs MUN maksātāja statusu.

Īpaši pārejas nosacījumi ir paredzēti tiem mikrouzņēmumiem, kuru apgrozījums 2018. vai 2019. gadā ir vairāk nekā 40 000 eiro, taču nepārsniedz 52 000 eiro. Šādi uzņēmumi 2018. un 2019. gadā apgrozījuma pārsniegumam var nepiemērot papildu 20% likmi, taču ar nosacījumu, ka to apgrozījums 2017. vai 2016. gadā pārsniedza 40 000 eiro.

Ja taksācijas periodā (kalendāra gadā) nav bijis apgrozījuma vai aprēķinātā mikrouzņēmumu nodokļa summa nepārsniedz 50 eiro, budžetā ir jāmaksā mikrouzņēmumu nodoklis 50 eiro apmērā.
Minimālais maksājums.

Ja 2019. gadā mikrouzņēmumā tiks nodarbināti darbinieki, kuri strādā vairākos mikrouzņēmumos vienlaikus, mikrouzņēmumu nodokļa likmei pieskaita 2% par katru šādu darbinieku. Šādā gadījumā mikrouzņēmums ar 2020. gadu zaudēs MUN maksātāja statusu.

Visi pārējie noteikumi attiecībā uz darbiniekiem saglabājušies nemainīgi. Izvēlēties maksāt MUN tāpat kā līdz šim var individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, fiziska persona, kas reģistrējusi savu saimniecisko darbību, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA). Mikrouzņēmuma darbinieku skaits nevar pārsniegt piecus darbiniekus un mikrouzņēmuma darbinieka ienākums nevar pārsniegt 720 eiro mēnesī. Ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums pārsniegs 720 eiro mēnesī, ienākuma pārsnieguma daļai papildus piemēro 20% likmi, ja mikrouzņēmuma darbinieku skaits ceturksnī pārsniedz piecus darbiniekus, mikrouzņēmumu nodokļa likmei pieskaita 2% par katru papildus nodarbināto darbinieku.