Jaunumi

Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļi:

– Skaidrā nauda uzņēmuma kasē;

-bezskaidras naudas līdzekļi uzņēmuma kontos bankās;

-citās kredītiestādēs, kā arī naudas līdzekļu ceļā.

Skaidrās naudas (kases) un banku kontu atlikumi (dažkārt pie naudas līdzekļi pieskaita arī īstermiņa viegli realizējamus vērtspapīrus, kurus var ātri pārvērst naudā).

Pārsvarā uzņēmumā izmanto pamatkontu D2620 – bezskaidras naudas līdzekļi bankā.
Skaidrā nauda kasē – D2610

Piemēram:
D2310 K6110 – Realizācija no pircēja
D2310 – Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem
K6110 -Ieņēmumi no pamatdarbības produkcijas un pakalpojumu pārdošanas
D2620 K2310 (bankas kontā ienāca bezskaidra maksājums par saņemto preci vai pakalpojumu) vai
D2610 K2310 (Skaidrā nauda uzņēmuma kasē par saņemto preci vai pakalpojumu)
D5610 – Norēķini par darba algu K2620 (bezskaidras naudas pārvedums darbinieka – tiek izmaksāta darba alga)
D2380 – Norēķini ar avansa norēķinu personu K2610 – tiek izmaksāta nauda avansa norēķinu personai, kura atskaitās vēlāk par iztērētu naudu ( avansa norēķina – čeki).