Konsultācijas

Publicēts Publicēts akcijas, Jaunumi

Netiec galā ar grāmatvedību, finansēm, nodokļiem? Piesakies uz konsultāciju pie mums. Konsultācijas gan klātienē gan arī neklātienē ( facebook , e-pasta – rakstiski info@gordo.lv). Izrakstam priekšapmaksas rēķinu vai stingras uzskaites kvīts. Cena visu oktobrī tikai EUR 10.00/stundā. Sniedzam arī īsas (30 min.) rakstiskās vai mutiskās konsultācijas izmaksas cena EUR 3.00 Akcijas piedāvājums: 01.10.- 31.10.2018.

Grāmatvedības metodes pamatelementi

Publicēts Publicēts Jaunumi

-Dokumentācija– nosacījums, ka jebkuram uzņēmuma darījumam ir jābūt dokumentētam ar atbilstošu dokumentu. Dokumentu obligātās sastāvdaļas ir rekvizīti, uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs – bez tiem dokumentam nav juridiska spēka. –Inventarizācija – uzņēmuma īpašumā un lietojumā esošo materiālo vērtību un norēķinu apsekošana, reģistrācija Inventarizācijas sarakstos un salīdzināšana ar grāmatvedības datiem. Inventarizācijas veidošanas kārtību nosaka LR likums […]

Naudas līdzekļi

Publicēts Publicēts Jaunumi

Naudas līdzekļi: – Skaidrā nauda uzņēmuma kasē; -bezskaidras naudas līdzekļi uzņēmuma kontos bankās; -citās kredītiestādēs, kā arī naudas līdzekļu ceļā. Skaidrās naudas (kases) un banku kontu atlikumi (dažkārt pie naudas līdzekļi pieskaita arī īstermiņa viegli realizējamus vērtspapīrus, kurus var ātri pārvērst naudā). Pārsvarā uzņēmumā izmanto pamatkontu D2620 – bezskaidras naudas līdzekļi bankā. Skaidrā nauda kasē […]

Ja saimnieciskā darbība nenotiek!

Publicēts Publicēts Jaunumi

Cien., mūsu jaunie un esošie klienti! Ja saimnieciskā darbība nenotiek, jāmaksā 50 EUR gadā! (Maksātājs, kas ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, ne vēlāk kā 15 dienu laikā no šajā likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā 50 euro, ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli apliekams ienākums no saimnieciskās darbības vai ja aprēķinātā nodokļa […]

Autoratlīdzības līgums ir uzņēmuma līgums

Publicēts Publicēts Jaunumi

Kas ir autora līgums? Autora līgums ir uzņēmuma līguma veids. Atbilstoši Civillikuma 2212.panta 1.daļai “ar uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas izpildīt otrai pusei par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izgatavot kādu lietu vai izvest galā kādu pasākumu”. No tā izriet, ka uzņēmuma līguma mērķis ir nevis darbs vispār, bet kāds noteikts darba […]

Auto nomas līgums ar darbinieku

Publicēts Publicēts Jaunumi

Dažādos uzņēmumos darba specifikas dēļ darba pienākumu veikšanai nereti ir nepieciešams izmantot autotransportu. Autotransportu darba veikšanai var nodrošināt gan darba devējs, gan pats darbinieks. Vai ir kādi nosacījumi un noteikumi, uz cik ilgu laiku var noslēgt auto nomas līgumu ar darbinieku? Piemēram, gads? Vai ir jābūt pārtraukumam starp nākamo līgumu? Nereti jau darba sludinājuma tekstā […]

Kā SIA izīrēt dzīvokli?

Publicēts Publicēts Jaunumi

Kā likumdošanā regulēta dzīvokļa iegāde, ja to pērk SIA? Kādi nodokļi tiek piemēroti (piemēram, kā šāds pirkums ietekmē uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN))? Kā noformēt uzņēmuma dzīvokli izīrēšanai privātpersonām? Nekustamā īpašuma – dzīvokļa, mājas vai daudzdzīvokļu nama – iegāde ir atļauta gan fiziskajām, gan juridiskajām personām. Apsvērumi pirms dzīvokļa iegādes Ja jautājumā aplūkotajā situācijā SIA vēlās […]

Darba devēja aizdevums darbiniekam

Publicēts Publicēts Jaunumi

Kādas ir svarīgākās juridiskās nianses, kas jāņem vērā, noslēdzot aizdevuma līgumu un izsniedzot aizdevumu darbiniekam? Analizēsim attiecīgā aizdevuma veida regulējumu, piemērojamos nodokļus un citus būtiskākos jautājumus. Ne velti uzskata, ka aizdevumus izsniedz tikai kredītiestādes un nebanku kreditētāji, – tas skaidrojams ar noteikumu, ka patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai nepieciešama speciāla atļauja jeb licence, kas attiecīgi potenciālajam […]