Jaunumi

Naudas līdzekļi

Publicēts

Naudas līdzekļi: – Skaidrā nauda uzņēmuma kasē; -bezskaidras naudas līdzekļi uzņēmuma kontos bankās; -citās kredītiestādēs, kā arī naudas līdzekļu ceļā. Skaidrās naudas (kases) un banku kontu atlikumi (dažkārt pie naudas līdzekļi pieskaita arī īstermiņa viegli realizējamus vērtspapīrus, kurus var ātri pārvērst naudā). Pārsvarā uzņēmumā izmanto pamatkontu D2620 – bezskaidras naudas līdzekļi bankā. Skaidrā nauda kasē […]

Jaunumi

Ja saimnieciskā darbība nenotiek!

Publicēts

Cien., mūsu jaunie un esošie klienti! Ja saimnieciskā darbība nenotiek, jāmaksā 50 EUR gadā! (Maksātājs, kas ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, ne vēlāk kā 15 dienu laikā no šajā likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā 50 euro, ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli apliekams ienākums no saimnieciskās darbības vai ja aprēķinātā nodokļa […]

Jaunumi

Grāmatvežu diena

Publicēts

10. novembrī tiek atzīmēts grāmatvežu, debeta un kredīta speciālistu profesionālie svētki. Šis datums tika izvēlēts par godu pirmajam sistematizētajam grāmatvedības divkāršā ieraksta aprakstam, kuru publicēja Luka Pačioli (Luca Pacioli) 1494. gadā 10. novembrī Venēcijā “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita” (Viss par aritmētiku, ģeometriju un proporcijām un proporcionalitāti).

Jaunumi

Vārds “Grāmatvedis” un “Grāmatvedība”

Publicēts

Grāmatvedis – (vāc. Buchhalter, Buch — grāmata, Halter — turētājs) eksperts par grāmatvedību, kas izmanto grāmatvedības sistēmu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un likumiem. Vārds “grāmatvedis”, parādījās vēlajos viduslaikos. 1498, Svētās Romas imperators Maximilian I iecēla “grāmatvedi” Ranma V. (J. Sokolovs. “Pamati teorijas grāmatvedībā”). Grāmatvedības uzdevumi: laicīgi un pareizi maksāt valsts nodokļus, atskaitīties  valsts iestādēm […]