Jaunumi

Kas ir Uzņēmējs?

Publicēts

Uzņēmējs -angļu valodā – businessperson, arī entrepreneur plašā nozīmē ir fiziska persona, komersants, kam pieder un kas vada uzņēmumu, parasti ar mērķi gūt peļņu. Uzņēmējs ir atvasinājums no vārda “uzņemties”, tas ir – uzņemties iniciatīvu, atbildību un risku par kādu saimniecisku pasākumu. Latvijā jēdziens “uzņēmējs” juridiski bija noformulēts 1990. gadā pieņemtajā likumā “Par uzņēmējdarbību” .Taču […]